Nordsjælland har især brug for faglærte

Vi hører hele tiden, at der mangler faglært arbejdskraft. Det er også tilfældet i Nordsjælland, her udgør de faglærte 30 % af arbejdsstyrken, mens ufaglærte er den største gruppe med næsten 138.000 eller 36 % af arbejdsstyrken. Personer med en videregående uddannelse udgør 30 % af arbejdsstyrken. 
 
Ser vi på behovet for arbejdskraft ud fra Dansk Industris opgørelse af forgæves rekrutteringer, viser der sig et billede af at næsten 60 % af de forgæves rekrutteringen i Øvre Nordsjælland er på faglært arbejdskraft, mens kun ca. 25 % handler om ufaglært arbejdskraft.

På det strukturelle niveau giver det derfor god mening, at flere både unge og voksne får en erhvervsuddannelse, så vi kan imødekomme det fremtidige behov for arbejdskraft. Det kan vi gøre konkret ved at løfte nogle af de ufaglærte op til faglært niveau.

På det personlige plan for den enkelte borger handler det om større jobsikkerhed, en bedre løn og et mere afvekslende arbejdsliv med mindre nedslidning og større arbejdsglæde til følge. Et skræmmende tal er, at faglærte i gennemsnit arbejder 10 år mere end en ufaglært over et helt arbejdsliv. Det skyldes både længere og flere ledighedsperioder og en tidligere pensionering for den ufaglærte (AE 2015).

Manglen på faglærte dækker over mange forskellige fag fra klassiske håndværksfag over højteknologiske fag i industrien til servicefag.  De helt store fag i de nordsjællandske kommuner er Sosu-assistent, sosu-hjælper, butiksassistent, elektriker, tømrer, mekaniker, kok (gastronom), rengøringsassistent, indkøber og bogholder- og regnskabsassistent.

Derfor er det altid en god idé at tale med de ledige om en erhvervsuddannelse.
Og så er der lige det med lønnen. Håndværkere og teknikere tjener væsentligt mere end de dårligst lønnede akademikere, ligesom lønforskellen med faglærte og ufaglærte er stor, f.eks. tjener en murer i gennemsnit 4.500 kr mere hver måned end en murerarbejdsmand. 

Du kan se gennemsnitslønnen for alle fag på www.ug.dk, søg på et fag og fold bjælken ’indkomst’ ud.

Over hundrede spændende fag

Der findes over 100 erhvervsuddannelser i Danmark, men de beskæftiger langtfra lige mange. Eksempelvis er der kun få urmagere og finmekanikere, der uddannes i regionen, mens fag som gastronom, sosu-assistent og elektriker har flere hundrede på vej. Det er muligt at finde god vejledning om uddannelsernes indhold på www.ug.dk . Uddannelserne tager mellem halvandet år og fem år.

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support