EUV / RKV

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelser for alle over 25 år benævnes EUV. Den ligner de unges uddannelse mht. krav, det faglige indhold og svendeprøve. Den adskiller sig fra de unges uddannelse ved, at man starter med en realkompetencevurdering (RKV), som afgør om man skal være EUV1, 2 eller 3 elev.

EUV 1 er den kortest uddannelse, målrettet den ufaglærte med megen erfaring. Der er ikke praktik. EUV 1 uddannelsen består udelukkende af hovedforløbet. Den kan vare fra 8 uger (butiksassistent) til op mod et år for f.eks. pædagogisk assistent og datatekniker.

Hvis man har en erhvervsuddannelse i forvejen eller kortere erfaring indenfor faget, vil man vurderes til EUV 2, og skal både have hovedforløb og en kortere praktikperiode.

Hvis man ikke har nogen erfaring eller erhvervsuddannelse i forvejen vil man blive EUV 3. Det er den længste uddannelse, og indholdet svarer til hvad unge skal have på den samme uddannelse: grundforløb, praktik og hovedforløb. EUV 3 kan bruges til at skifte branche, og kan på den måde være relevant for voksne.

Figuren viser de tre veje, og hvor meget merit man kan forvente. EUV 1 kan vare fra 8 uger (butiksassistent) til op mod et år for f.eks. datatekniker og pædagogisk assistent. Fagudvalgene bag hver enkelt uddannelse bestemmer vilkårene for, hvornår erhvervserfaring er relevant.

 

 

RKV

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) starter altid med en realkompetencevurdering (RKV). Her afklares det, hvor lang en bestemt uddannelse vil være. Der gives merit for erfaring, AMU-kurser og evt. andre uddannelser. Alle ufaglærte uanset målgruppe har retskrav på en RKV.

RKV-en er rettet mod én bestemt uddannelse, og foregår på den skole, hvor uddannelsen udbydes. Borgeren skal derfor være afklaret om, hvilken uddannelse hun ønsker.

En faglærer på skolen gennemgår ansøgers uddannelsesbaggrund, AMU-kurser og relevante ansættelser helt ned på opgave- og ansvarsniveau. Det tager normalt ½-1 dag; men man kan også blive bedt om at løse praktiske opgaver i skolen værksted eller derhjemme, f.eks. indenfor kontor- og butiksområdet.

Når I er blevet afklaret om hvilke uddannelse, borgeren ønsker, skal der bestilles tid til en RKV – find tid og sted på www.efteruddannelse.dk . Du kan også søge på ’RKV’ på Esnords hjemmeside (www.esnord.dk). RKV til det merkantile område bestilles direkte hos vejlederen på Knord, Birgit Olsen (bo@knord.dk). Hvis borgeren er interesseret i det pædagogiske eller sociale område kan du henvise til den åbne vejledning på Sopu: https://sopu.dk/uddannelser/uddannelsesvejledningen/

Husk Jobcentret betaler om alle RKV-er, vi tager initiativet til!

 

Borger-pjece om RKV (pdf)

 

Efter RKV-en tager du en samtale med udgangspunkt i den personlige uddannelsesplan. Den kan handle om vilkårene, som afhænger af målgruppe og borgerens situation.

 

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support