Flere faglærte (uddannelsesløft og voksenlærlinge)

Arbejdsmarkedet efterspørger flere faglærte, mens tendensen over tid er stigende ledighed og faldende løn for ufaglærte.

Uddannelsesløft - link

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) starter altid med en realkompetencevurdering (RKV). Her afklares det, hvor lang en bestemt uddannelse vil være, når der gives merit for erfaring, AMU-kurser og evt. andre uddannelser. Alle ufaglærte uanset målgruppe har retskrav på en RKV.

RKV-en er rettet mod én bestemt uddannelse, og foregår på den skole, hvor uddannelsen udbydes. Borgeren skal derfor være afklaret om, hvilken uddannelse hun ønsker.

I samtalen kan du informere om muligheden for at bygge videre på den erhvervserfaring, vedkommende har. Det vil ofte være en kort uddannelse (EUV 1 eller 2) eller bruge uddannelsen til at skifte branche. Det vil være en længere uddannelse (EUV 3).

 

Sådan griber du det an:

 1. Tag en grundig samtale om hvilken uddannelse, det kan være. Det handler om tidligere erfaring, ønske om bedre jobchancer og en højere løn. Du kan bruge hjemmesiden www.uddannelsesloeft.nu.
 2.  Bestil tid til en RKV – find tid og sted på www.efteruddannelse.dk, du kan også søge på ’RKV’ på Esnords hjemmeside www.esnord.dk. RKV til det merkantile område bestilles direkte hos vejlederen på Knord, Birgit Olsen (bo@knord.dk). Husk Jobcentret betaler for alle RKV-er, vi tager initiativet til! 
 3. Efter RKV-en tager du en samtale med udgangspunkt i den personlige uddannelsesplan. Den kan handle om vilkårene, som afhænger af målgruppe og borgerens situation:

  Voksenlærling
  Virksomheden søger tilskud i egen kommune; men det er vigtigt at du vejleder om borger er berettiget til ordningen. Reglerne er forenklede pr. 1. april 2018, så udgangspunktet er at ufaglærte altid udløser tilskud, personer med forældede faglige uddannelser har også gode muligheder, mens faglærte skal have mindst 6 måneders ledighed. Borgere med videregående uddannelse udløser ikke tilskud. Læs mere her.

  Uddannelsesløft
  Borgerpjece (pdf) og positiv-liste.

  Grundforløb på SU

  Aftale med arbejdsgiver

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support