FVU, AUV og HF

Almene kvalifikationer

600.000 læse og skriver så dårligt, at de har svært ved at klare et arbejde.
Læsning, skrivning og regning er basale færdigheder i det daglige, alligevel er godt 600.000 ikke i stand til at læse hurtigt og sikkert i det daglige. Det betyder at rigtig mange ikke er i stand til at passe et arbejde eller tage en uddannelse.

Heldigvis er der hjælp at hente for de fleste. Overordnet er der fire vidt forskellige tilbud til borgere, som mangler basale skolekundskaber. Tilbuddene spænder fra undervisning for ordblinde, basal læse / skrive kursus til HF for de ambitiøse, der skal i gang med en videre gående uddannelse. 

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Mange er desværre i en situation, hvor de har behov for undervisning på folkeskoleniveau, for at kunne varetage et job. De kan have svært ved at skrive en besked til en kollega eller læse en instruks, eller de kan ikke gange en opskrift op eller fortynde et rengøringsmiddel. FVU udbydes på 5 trin: FVU start og trin 1-4. FVU matematik udbydes på trin 1 og 2.

Borgeren træder ind på det trin, som læse / skrive-testen viser. Hvert trin har et omfang på 30 – 60 lektioner, og man skal bestå et test på hvert trin. Når borgeren har bestået FVU dansk trin 4 og trin 2 i matematik giver det adgang til at starte på en erhvervsuddannelse.

Du kan møde en udfordring med borgere, der ikke har færdiggjort deres danskuddannelse. Tommelfingerreglen er, at man skal have afsluttet Dansk Uddannelse 2, før man kan starte på FVU trin 1. VUC Nordsjælland tilbyder også dansk på FVU start niveau, her er kravet at man skal tale, læse og skrive på et grundlæggende niveau for at kunne starte.

Al tilmelding til FVU går via en læse / skrive eller regne-test. Du kan tilmelde online her.

VUC Nordsjælland

Almen voksenundervisning (AVU)

Almen voksenundervisning er næste niveau på uddannelsestrappen for voksne. Undervisningen modsvarer 9. og 10. klasse; men er tilrettelagt for voksne. Det kan være relevant for borgere, der skal rustes bedre til en erhvervsuddannelse end de bliver på FVU, eller for borgere, der ønsker at læse videre på HF-niveau.

På AVU-niveau er dansk, matematik, engelsk og naturfag obligatoriske fag. Desuden er der en række valgfag: historie, samfundsfag, tysk og fransk.

Dagpengemodtagere har ret til at deltage i AVU undervisning uanset timetal. De skal være aktivt jobsøgende og deltage i den aktivering, Jobcentret vurderer er relevant. Deltagelsen skal desuden aftales med a-kassen.

HF enkeltfag

Dagpengemodtagere har også ret til at deltage i HF-enkeltfag, dog max. 20 timer om ugen. De skal være aktiv jobsøgende imens, og undervisningen kan tilsidesættes, hvis Jobcentret mener, at et andet tilbud vil føre hurtigere til ordinær beskæftigelse. Det er borgers eget ansvar at orientere deres a-kasse.

Timebegrænsningen på 20 timer betyder også, at en fuld HF eller en fagpakke målrettet en bestemt professionsbachelor skal foregå på SU. Læs mere om fagpakkerne her.

VUC Nordsjælland uddannelsespakker 

Ordblindeundervisning

Ordblinde har et retskrav på at modtage undervisning. Ordblindepakken er et godt tilbud for ledige. Der er undervisning på små hold i dansk, matematik og engelsk, og deltagerne bliver gode til at anvende deres IT-rygsæk. Hver 3. uge tager underviserne stilling til om borgeren skal fortsætte, eller om de er klar til et job eller start på ordinær uddannelse.

Book en test på 47 76 06 02.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12