Kursuskalender

NRS kurser

  

Basiskursus til Køkken og Kantine       infomøde 05.02.19

Infomateriale til kursister

Infomateriale til Jobkonsulenter

Screeningsskema til køkken og kantine

Titel

Køkken og kantine

Målgruppe

Alle målgrupper med lyst til køkken / kantine. Kurset er målrettet borgere med sproglige udfordringer, kræver dansk uddannelse 2 modul 3

Tid

Informationsmøde: 05.02.19 kl. 9.00 - 12.00

Hovedforløb: 25.02-16.04.19

Alle dage kl. 8.20-16.00

Sted

Hotel- og restaurationsskolen,

Vigerslev Alle 18, Valby

Tilmelding

Til informationsmøde d.05.02.19 kl. 10.00 – 11.30 på kagc@hillerod.dk med din lokale tovholder cc

Pris

29.000,- kr. Kurset er på den regionale pulje for §2.1. AMU for alle andre  

Forpligtelse

Hvis borgeren ikke har erfaring, skal han/hun i praktik inden kursusstart. Vi skal tjekke motivation, mødestabilitet og tempo i køkkenet

Andre forhold

Deltagerne fritages for jobsøgning under kurset

Jobudsigt

Generelt gode jobmuligheder, især i sommersæsonen. Der er speeddating med virksomheder under kurset, herefter må hjemkommunen hjælpe med jobformidling

 

Lager og GMP                                          infomøde 03.04.19

 Flyer - Lager og GMP

Titel

Lager og GMP

Målgruppe

Alle målgrupper, der har en god fysik og kan gå, stå og løfte 37 timer om ugen. Man skal være mødestabil og afklaret med, at man kan arbejde dag, aften og nat. Skal kunne basal regning og læse og tale dansk på du2 modul 4-niveau.

Det er en fordel hvis man har omkring et års erfaring som handyman/-kvinde, montrice, pak- og pluk-opgaver og lignende. Kørekort B er en fordel. Der kan være arbejdspladser, der vil bede ansøgere fremvise straffeattest

Tid

Hovedforløb: 23.04 - 06.06.19

Alle dage kl. 8.00-15.30 (og 6 dage kl. 8.00 - 18.00 pga. undervisning i Hvidovre. Der er tale om den 27.-29. maj og 3., 4. og 6. juni)

Sted

EsNord i Hillerød og enkelte dage på TEC i Hvidovre

Tilmelding

Til informationsmøde d.03.04.19 kl. 10.00 – 12.00 på kagc@hillerod.dk med din lokale tovholder Cc. Husk at skrive Lager og GMP i emnefeltet. Medsend gerne CV

Pris

21.378 kr. per deltager + 2.000 kr. til transport. Kommunerne har øremærket penge til kurset (kurset er åbent for alle målgrupper). Kan også tages som seks ugers jobrettet af dagpengemodtagere. NRS kommunerne skal visitere mindst 3 deltagere

Forpligtelse

NRS kommuner skal visitere mindst 3 deltagere

Andre forhold

Deltagerne fritages for jobsøgning under kurset.

Inden start på kurset skal de have sikkerhedssko og arbejdstøj

Jobudsigt

NRS hjælper med at formidle job de første 6 uger efter kurset

 

Porebeton                                                 infomøde 24.04.19

 Porebeton - kursusbeskrivelse

Titel

Porebeton

Målgruppe

Alle målgrupper med god fysik, der er mødestabile. Man skal kunne arbejde selvstændigt og udendørs i al slags vejr. Skal kunne regning og læse og tale dansk.

 

Kørekort B og mobilitet er et krav

Tid

Hovedforløb: 29.04 - 29.05.19

Alle dage kl. 8.00-15.30

Sted

EsNord i Hillerød - der vil dog være 3 undervisningsdage i Helsingør 

Tilmelding

Til informationsmøde d. 24.04.19 kl. 10.00 – 11.30 på kagc@hillerod.dk med din lokale tovholder Cc

Pris

Ledig 13.399

OBS - kursusafgiften dækkes IKKE af puljemidler, så udgiften påhviler den enkelte kommune. Der er mulighed for indkvartering på skolehjem, hvis deltageren har mere end 60 km

Forpligtelse

NRS kommuner skal visitere mindst 3 deltagere

Andre forhold

Deltagerne fritages for jobsøgning under kurset

Ved starten af 2. uge skal deltageren have sikkerhedssko og arbejdstøj

Jobudsigt

NRS hjælper med at formidle job de første 6 uger efter kurset

 

Afklaring til Rengøring og Service       opstart 19.06.19

Samtale og rekrutteringsguide; Rengøringsassistent

Forforløb inden for rengøring - TEC og Esnord

Titel

Afklaring til rengøring og service

Målgruppe

Alle målgrupper der søger rengøringsjobs. Skal kunne læse og tale dansk på du2-modul 4-niveau. Vær opmærksom på, at forløbet er brancheafklarende.

Kørekort B er en fordel

Tid

Hovedforløb: 19.06 - 26.06.19

Alle dage kl. 8.00-15.24

Sted

Esnord i Hillerød (Peder Oxes Alle 4, 3400) 

Tilmelding

Tilmelding kan ske enten via kagc@hillerod.dk eller

Direkte til skolen: Tine Riber: tlf nr 48 22 53 03, e-mail kursusadm@esnord.dk

Pris

3.800 kr. per deltager. Der er IKKE puljemidler til kurset, så den enkelte kommune betaler selv kursusudgiften

Forpligtelse

Der er ingen forpligtigelse i forhold til branchenetværket. Kurset skal betragtes som en mulighed for at få afklaret rengøringsassistenter, fx for nye i branchen eller for ledige, der til trods for en aktiv jobsøginng, ikke kan få job

Andre forhold

Deltagerne fritages for jobsøgning under kurset

Jobudsigt

Branchenetværket for rengøring arrangerer speeddating med rengøringsvirksomheder d. 27.06.19 på Esnord for kursusdeltagerne

 

 

 

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support