Alle virksomheder har fået fastlagt mål for hvor mange elever eller lærlinge de skal ansætte - for at sikre, at vi også har nok dygtige faglærte i fremtiden. Voksenlærlinge tæller selvfølgelig med i det regnskab, og de fleste har mulighed for at tage et tilskud med ud til arbejdsgiver til deres løn. 

Voksenlærlinge-ordningen

Reglerne for voksenlærlinge-ordningen er forenklet fra 1. januar 2020. Du kan læse meget mere om tilskuddets størrelser, og hvem der er omfattet af ordningen her.

Læs mere

Søg om voksenlærlinge-tilskud

Når du skal ansøge om voksenlærlinge-tilskud, sker det gennem virk.dk. Alternativ kan du tage kontakt til jobcenteret i din kommende elev eller lærlings hjemkommune, og bede om at få oprettet en kladde. Du er også velkommen til at kontakte pågældende jobcenter for en umiddelbar vurdering af, om der kan bevilliges voksenlærlinge-tilskud.

Ansøgningen skal vedhæftes en uddannelsesaftale som er godkendt af erhvervsskole og indeholder begge parters underskrift samt start- og slutdato. Den kan også eftersendes. Vigtigt er det at bemærke at ansøgningen skal ske senest en måned efter uddannelsesaftalens begyndelse. Ansøges der senere - og har man ret til voksenlærlinge-tilskud - er bevillingen først gældende fra ansøgningstidspunktet. 

Hvis der bevilges voksenlærlinge-tilskud, skal du hver måned - med tilbagevirkende kraft - søge om udbetaling af tilskud. Igen sker det via virk.dk og blanketten hedder AB 505 - Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling. Her udfylder du det samlede timeantal, om der har været skoleperioder, fravær eller lignende. Efterfølgende udbetales tilskuddet til virksomhedens NemKonto.

Du kan finde de relevante skemaer og blanketter her.

Ansøg om at blive godkendt til voksenlærlingetilskud

AB 505 - Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

AUB bidrag

Voksenlærlinge-tilskud udbetales for de timer eleven eller lærlingen er i i virksomheden. Når der er skoleophold udbetales der ikke voksenlærlinge-tilskud. Til gengæld kompenseres virksomheden gennem AUB bidrag. 

Du kan se mere om AUB bidrag og hvordan du søger det her.

Læs mere 

Praktikplads AUB

Som følge af trepartsaftalen fra 2016 har den tidligere regering og arbejdsmarkeds parter indført praktikplads AUB, som er bøde eller bonus ordning til virksomheder. Om ens virksomhed bliver ramt af bøde (merbidrag) eller bonus fremgår af årsopgørelsen, og baseres på antallet af elever eller lærlinge.

Du kan læse mere om praktikplads AUB her.

Læs mere

Er du i tvivl om hvor mange elever eller lærlinge din virksomhed skal uddanne for at opnå en bonus så har Dansk Byggeri udviklet en beregner, der kan downloades her.

Beregner

Har du søgt efter en elev eller lærling uden held, og kan du dokumentere at din virksomhed har haft et opslag slået op på praktikpladsen.dk i minimum tre måneder kan du søge om at blive fritaget fra merbidraget.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12