Overvågning af arbejdsmarkedet i Nordsjælland

 

Nordsjællands Rekrutteringsservice har som ambition at overvåge arbejdsmarkedet i de ni nordsjællandske kommuner.

Formålet er hele tiden at holde ledige, arbejdsgivere og jobcentre orienteret om, hvor der er mangel på folk og hvor der skal tænkes i alternative løsninger.

Vi trækker på de bedste kræfter for at holde dig à jour.

 

Vi skal have mere ud af opsvinget - flere skal opkvalificeres

Pressemeddelelse - vi skal have mere ud af opsvinget (PDF)

Antallet af danskere i arbejde nåede historiske højder i efteråret 2017. Ifølge Danmarks statistik gik 2.917.000 danskere på arbejde. Det er gode nyheder oven på de lange efterdønninger af finanskrisen. Men fra Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peges der på, at der godt kan pustes mere til opsvinget.

”Opsvinget er atypisk! Vi har rekordmange i arbejde, men samtidig er antallet af ledige stabilt og arbejdsgiverne investerer for lidt,” siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er hans bedste overbevisning at opsvinget kan sprænge alle tidligere rekorder, men det kræver, at Danmark sætter sig nye mål.

”Vi får i øjeblikket ikke nok ud af opsvinget. Danmark oplever en vækst på ca. 2 pct. om året. Vores konkurrenceevne er stærk og arbejdsstyrken udvides frem mod 2025 med næsten 125.000 personer,” forudser Erik Bjørsted.

I Dansk Industri er økonomisk og politisk chef Morten Granzau Nielsen også positiv med et skøn på over 65.000 flere i arbejde i 2018 og 2019. Men også i DI har de et vågent øje på arbejdsmarkedet.

Flere parate hænder
Morten Granzau Nielsen fra DI er enig i, at der skal gøres en indsats for at øge arbejdsstyrken ellers vil opsvinget blive bremset.

”Dansk økonomi er grundlæggende sund, men der er ikke længere de store ledige ressourcer i økonomien. Skal potentialet forløses og opsvinget forlænges, så er det nødvendigt, at vi skaffer det nødvendige antal hænder med de rette kvalifikationer,” udtaler Morten Granzau Nielsen fra DI. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd supplerer.

”Hvis vi skal have det maksimale ud af stigningen i arbejdsstyrken, skal virksomhederne investere mere i nyt udstyr og opkvalificering. Her kan de mange på kanten af arbejdsmarkedet være en del af nøglen til fremgang,” afslutter Erik Bjørsted.

Nordsjælland mærker også opsvinget
Her og nu betyder de gode udsigter, at flere virksomheder i de ni nordsjællandske kommuner mærker opsvinget. Antallet af folk i arbejde ventes at stige til mere end 170.000 inden for to år. Det betyder også, at det hurtigt kan blive svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og dermed stige på væksttoget. Derfor har Jobcentrene oprettet Nordsjællands Rekrutteringsservice – NRS.

”NRS er et tværkommunalt samarbejde, der skal hjælpe væksten på vej. Konkret arbejder NRS målrettet på opkvalificering af ledige inden for større fagområder med mangel på arbejdskraft,” siger Morten Torp chefkonsulent i NRS. Indsatsen sker inden for vidt forskellige brancher, hvor private virksomheder og offentlige institutioner oplever aktuelle flaskehalse.

”I øjeblikket er et hold nedrivere og stilladsarbejdere fx blevet uddannet og en stor del har allerede fået job. Efter sommerferien forventer vi at opkvalificere flere ledige til byggeriet og pleje- og servicesektoren. Områder hvor behovet for en øget arbejdsstyrke er markant i Nordsjælland,” udtaler Morten Torp. Samarbejdet sker i tæt samarbejde arbejdsmarkedsparter, virksomheder og lokale uddannelser.

/Juni 2018

 

Det nordlige Sjælland trækker væksten op

 Pressemeddelelse - Det nordlige Sjælland trækker væksten op

Nordsjælland er blevet en vækstmotor for Danmark. Det betyder, at der skal arbejdes anderledes, hvis den lokale arbejdskraft skal i spil.

De tørre tal taler for sig selv. Nordsjælland trækker væksten op i Danmark. Et flertal af kommunerne ligger endda en pænt stykke over landsgennemsnittet på 1,7 pct. Dermed er virksomhederne i et bredt bælte fra Halsnæs til Gentofte reelt set blevet en afgørende vækstmotor, der kun overgås af lufthavnen i Kastrup og de mere spredte industriområder omkring København

I flere af de nordlige kommuner har væksten i en fire-årig periode endda ligget dobbelt så høj! Det gælder eksempelvis Hillerød, Halsnæs og Allerød. Tæt forfulgt af Egedal og Hørsholm. Det er ifølge Dansk Industri brancher som restauration, byggeri, medicinal og klassisk industri, der for alvor har skabt væksten. Men allerede nu tegner der sig udfordringer i horisonten.

Et spørgsmål om arbejdskraft

Ifølge Morten Granzau Nielsen, økonomisk og politisk chef i Dansk Industri, er det adgangen til arbejdskraft, der fremadrettet får indflydelse på de gode takter.

”Det helt afgørende er adgangen til arbejdskraft - om firmaerne kan få folk nok. Ledigheden er generelt lav i de ni nordlige kommuner,” udtaler Morten Granzau Nielsen fra Dansk Industri om den historisk lave ledighed, der skyldes væksten.

”Ledigheden er historisk meget lav, derfor identificerer vores medlemmer manglen på medarbejdere som den største vækstbarriere,” siger Morten Granzau Nielsen. Det åbner dørene for to grupper.

”Skal fremgangen forsætte, så er det oplagt at hente arbejdskraft fra udlandet, men samtidig er der også en unik mulighed for, at folk på kanten af arbejdsmarkedet kan få en fod inden for,” siger Morten Granzau Nielsen fra DI. Det er de ni Nordsjællandske jobcentre opmærksomme på.

”Jobcentrene arbejder lige nu med flere løsninger for at få den lokale arbejdskraft endnu mere i spil,” udtaler Stine Hollensted, arbejdsmarkedschef og styregruppeformand for samarbejdet mellem de nordsjællandske jobcentre. Det er en melding, der glæder i Dansk industri.

Småjobs til de lokale

”I de ni kommuner arbejdes der med flere strategier for at skabe jobmuligheder til flere. Eksempelvis har vi i et stykke tid arbejdet med at opdyrke småjobs,” fortæller Stine Hollensted. Småjobbene er tiltænkt borgere, der ikke umiddelbart kan indgå på fuld tid.

”Det kan eksempelvis være fleksjobbere med nedsat arbejdsevne eller borgere, hvor arbejdstiden kan øges gradvist af forskellige grunde, ” forklarer Stine Hollensted.

 ”Kommunernes konsulenter har i stigende grad fokus på at tale med virksomhederne om lønnede jobs med færre timer. Vi ser, at lønnet arbejde motiverer og jobcentrene har succes med at støtte med fagrelevante kurser og tilbud,” siger Stine Hollensted og opfordrer arbejdsgiverne til at tænke i din baner.

 

 

 

 

 

 

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support